Oktober 2018

 

Syge børn

 

Syge børn modtages ikke i dagplejen.

 

Barnet vil blive betragtet som syg, hvis det ikke kan følge normal dagsrytme i dagplejehjemmet, eller har behov for ekstra pleje.

 

Hvis et barn bliver syg i løbet af dagen, vurderer dagplejeren, om det er forsvarligt, at barnet bliver i dagplejehjemmet til normal

afhentningstid, eller om forældrene skal kontaktes.

 

Skal dit barn have lægeordineret medicin mens det er i dagplejen, skal medicinbeholderen have en læselig påskrift med oplysning om:

Barnets navn – medicinens art – den ordinerede dosis – dato.