Trivsel

Hos os er trivsel højt prioriteret, og vi laver årlige trivselsmålinger.

Vi har derfor som en principbeslutning både hytteture og lejrskole. Lejrskoleturen er de sidste år gået til Bornholm.

Vi tager jævnligt på "tur ud af huset" med eleverne. Her styrkes sammenholdet, fællesskabet og fagligheden udfordres. Turene sponsoreres ofte af "Universets støtteforening".

I samråd med elevråd og fællesbestyrelsen er det besluttet at læringsmiljøet er mobilfri. Det åbne læringsmiljø inviterer til at finde plads til fordybelse og/eller indlære ved bevægelse.

Hver onsdag mødes hele universet i gymnastiksalen til morgensang. Her synges sange  og børnefødselsdage markeres, og der gives andre relevante beskeder. Fredage er der morgensang for skolebørn.

Redigeret den 10.10.18