Oktober 2018

 

Tavshedspligt

Ansatte i dagplejen har tavshedspligt mht. oplysninger om

familiens private forhold. På samme måde bør I udvise hensyn

vedr. oplysninger om dagplejehjemmet/de andre børn og deres

familie.

 


Oplysningspligt

Ansatte i dagplejen har oplysningspligt om familieforhold såfremt

andre myndigheder har behov for oplysninger vedr. barn/familie.

 


Underretningspligt

Ansatte i dagplejen har underretningspligt, såfremt de bliver

opmærksomme på forhold, der bringer barnets sundhed og

udvikling i fare.

 

 

Rygepolitik

Der må ikke ryges i dagplejehjem, i de rum, hvor børnene opholder sig.

 

 

Udmelding / ændring af tider

Udmeldelse og ændring af dagtilbud skal ske via ”Den Digitale Pladsanvisning”. (på kommunens hjemmeside: www.aabenraa.dk)

Der kan udmeldes pr. den 15. eller ved udgangen af en måned.

Ved overgang fra dagpleje til børnehave skal der også foretages udmeldelse og indmeldelse via ”Den Digitale Pladsanvisning”

 

 

Betaling

Der skal betales uanset forsømmelser og udeblivelser. Betaling er månedsvis forud. Alt opkrævning foregår fra Pladsanvisningen ved Aabenraa kommune.

Der ydes søskenderabat. Man betaler fuld pris for den dyreste plads og 50 % af hver af de efterfølgende pladser.

Der kan ansøges om økonomisk friplads – dette foregår også via ”Den Digitale Pladsanvisning”

Juli måned er betalingsfri.

 

 

Ændring af forældrenes adresse og/eller telefonnummer.

Det er meget vigtigt, at dagplejeren får besked om ændringer af adresse, telefonnummer og mobilnumre.

I skal også ajourføre kontaktoplysninger på ForældreIntra.