Oktober 2018 

 

Gæstepleje.

Hvis jeres dagplejer bliver syg, er på kursus eller har ferie/fridag, får I altid tilbudt en plads hos en anden dagplejer eller i  Børnehavens gæstepleje. Det kan ske tidligt om morgenen, derfor er det vigtigt at I kan høre telefonen.


Husk at medbringe de daglige ting til gæsteplejen. I vil få udleveret en "taskeseddel" hos dagplejeren, som skal følge med barnet, når det skal i gæstedagpleje Husk også at fortælle, hvornår barnet bliver hentet. Ring venligst besked til dagplejepædagogen (Tlf.: 30 54 67 18) , hvis I alligevel ikke får brug for pladsen. Barnet skal blive i gæsteplejen indtil I får anden besked.

For at det er muligt at tilbyde gæstepleje til de børn hvis forældre der skal arbejde i sommerferien, forventes det at alle dagplejebørn holder ferie sammen med deres forældre.

Under ferie betaler forældrene fuld takst. Dog er juli måned betalingsfri.