Oktober 2018

 

Fra Dagpleje til Børnehave.
 

Når barnet nærmer sig børnehavealderen vil I, som forældre, blive kontaktet af den tilsynsførende dagplejepædagog.

For at lette overgangen fra dagpleje til børnehave besøger dagplejeren så ofte som muligt børnehaven. Dog minimum 1 gang om måneden.

Barnet  kommer  i gæstepleje i børnehaven. Barnet vil her indgå i yngstegruppen, hvor der vil blive taget særligt hensyn til det.

I forbindelse med overgangen til børnehave, vil der blive tilbudt en samtale med den primære pædagog i børnehaven.